Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

tel. 22 723 57 20, tel. kom. 691 396 146

e-mial: ocrb@wp.pl

Cel Cechu

Główne kierunki pracy zarządu:

1. Promocja cechu

 • przyciągnięcie jak największej ilości nowych członków z terenu całej Polski,
 • promocja w internecie: strona internetowa, facebook, maile; ulotki, inne materiały promocyjne,
 • organizowanie spotkań i konferencji,
 • współpraca z innymi organizacjami samorządu gospodarczego,
 • członkostwo bezpośrednio w ZRP

2. Pomoc dla członków

 • certyfikaty jakościowe,
 • nawiązywanie kontaktów biznesowych (pomiędzy członkami oraz na zewnątrz),
 • pozyskiwanie klientów,
 • pomoc przy przetargach,
 • udział w targach i wystawach,
 • szkolenia,
 • pomoc w kontaktach z urzędami,
 • ordery, dyplomy i odznaczenia

3. Usługi zewnętrzne cechu

 • wydawanie certyfikatów, zaświadczeń, ekspertyz,
 • oferta sporządzania kosztorysów, nadzoru inwestycyjnego, itp.,

4. Szkolnictwo zawodowe

 • kursy i szkolenia zawodowe;
 • docelowy plan – utworzenie szkoły zawodowej przy cechu

5. Pozyskiwanie środków na działalność

 • składki,
 • płatne szkolenia,
 • przychody z wydawanych certyfikatów, zaświadczeń i ekspertyz,
 • środki z projektów z Unii Europejskiej
   
 

Deklaracja zgłoszeniowa