Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

tel. 22 723 57 20, tel. kom. 691 396 146

e-mial: ocrb@wp.pl

Oferta

Ogólnopolski Cech Rzemiosł Budowlanych i Różnych

Prowadzi nabór wszystkich rzemieślników i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na członka cechu.

 

Przynależność do cechu oferuje:

 

 • Pomoc w pisaniu wniosków o dotacje z Unijne
 • Pomoc w nawiązywaniu kontaktów biznesowych
 • Pozyskiwanie klientów
 • Pomoc przy przetargach
 • Szkolenia zawodowe
 • Pomoc w kontaktach z urzędami
 • Sporządzanie kosztorysów
 • Certyfikaty jakościowe
 • Pomoc prawna dla członków
 • Dyplomy czeladnicze i mistrzowskie
 • Ordery, dyplomy i odznaczenia
 

Deklaracja zgłoszeniowa